دانلود تحقیق در موردپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

دانلود تحقیق در موردپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

دانلود تحقیق در موردپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

دانلود تحقیق در موردپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

نام فایل : پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۱
حجم : ۲ مگابایت
پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیستماده ۱- مرکز درمان سوء‌مصرف مواد (که منبعد در این آیین‌نامه مرکز نامیده خواهد شد): به مرکزی اطلاق میگردد که امکانات ارائه خدمات درمانی سم‌زدائی و خدمات پیشگیری از عود و درمان‌های غیرداروئی و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست،‌…

دانلود تحقیق در موردپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

دانلود تحقیق در موردپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

نام فایل : پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۱
حجم : ۲ مگابایت
پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیستماده ۱- مرکز درمان سوء‌مصرف مواد (که منبعد در این آیین‌نامه مرکز نامیده خواهد شد): به مرکزی اطلاق میگردد که امکانات ارائه خدمات درمانی سم‌زدائی و خدمات پیشگیری از عود و درمان‌های غیرداروئی و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست،‌…

دانلود تحقیق در موردپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

دانلود تحقیق در موردپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

نام فایل : پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۱
حجم : ۲ مگابایت
پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیستماده ۱- مرکز درمان سوء‌مصرف مواد (که منبعد در این آیین‌نامه مرکز نامیده خواهد شد): به مرکزی اطلاق میگردد که امکانات ارائه خدمات درمانی سم‌زدائی و خدمات پیشگیری از عود و درمان‌های غیرداروئی و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست،‌…

کشاورزی و منابع طبیعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.