دانلود تحقیق در موردپرورش تاکهای انگور برای چیله -I

دانلود تحقیق در موردپرورش تاکهای انگور برای چیله -I

دانلود تحقیق در موردپرورش تاکهای انگور برای چیله -I

دانلود تحقیق در موردپرورش تاکهای انگور برای چیله -I

نام فایل : پرورش تاکهای انگور برای چیله -I
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۵
حجم : ۲ مگابایت
بنام خداپرورش تاکهای انگور برای چیله -I در این پریزنتیشنانکشاف تاکستان جدید از سال ایجاد الی به ثمررسیدن آن ساختمان چیله – Iانکشاف ساختمان دایمی برای :شاخه بری نوع سپر. شاخه بری نوع شاخچه ها و یا نوده ها .طرح ودیزان چیله – Iسطح خاکطول پایه کانکریتی= ۲،۳ متر۷۰ سانتی مترعمق پایه در زمین۹۰ سانتی مترارتفاع سیم اولی ( سیم کوردان) از سطح زمینسیم کوردان ۴۵ سانتی…

دانلود تحقیق در موردپرورش تاکهای انگور برای چیله -I

دانلود تحقیق در موردپرورش تاکهای انگور برای چیله -I

نام فایل : پرورش تاکهای انگور برای چیله -I
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۵
حجم : ۲ مگابایت
بنام خداپرورش تاکهای انگور برای چیله -I در این پریزنتیشنانکشاف تاکستان جدید از سال ایجاد الی به ثمررسیدن آن ساختمان چیله – Iانکشاف ساختمان دایمی برای :شاخه بری نوع سپر. شاخه بری نوع شاخچه ها و یا نوده ها .طرح ودیزان چیله – Iسطح خاکطول پایه کانکریتی= ۲،۳ متر۷۰ سانتی مترعمق پایه در زمین۹۰ سانتی مترارتفاع سیم اولی ( سیم کوردان) از سطح زمینسیم کوردان ۴۵ سانتی…

دانلود تحقیق در موردپرورش تاکهای انگور برای چیله -I

دانلود تحقیق در موردپرورش تاکهای انگور برای چیله -I

نام فایل : پرورش تاکهای انگور برای چیله -I
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۵
حجم : ۲ مگابایت
بنام خداپرورش تاکهای انگور برای چیله -I در این پریزنتیشنانکشاف تاکستان جدید از سال ایجاد الی به ثمررسیدن آن ساختمان چیله – Iانکشاف ساختمان دایمی برای :شاخه بری نوع سپر. شاخه بری نوع شاخچه ها و یا نوده ها .طرح ودیزان چیله – Iسطح خاکطول پایه کانکریتی= ۲،۳ متر۷۰ سانتی مترعمق پایه در زمین۹۰ سانتی مترارتفاع سیم اولی ( سیم کوردان) از سطح زمینسیم کوردان ۴۵ سانتی…

کشاورزی و منابع طبیعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.