دانلود تحقیق در موردپزشکی واحد پزشکی تهران

دانلود تحقیق در موردپزشکی واحد پزشکی تهران

دانلود تحقیق در موردپزشکی واحد پزشکی تهران

دانلود تحقیق در موردپزشکی واحد پزشکی تهران

نام فایل : پزشکی واحد پزشکی تهران
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۴
حجم : ۲ مگابایت
 نام کامل دانشکده پزشکی : دانشکده پزشکی واحد پزشکی تهران   سال تاسیس و تاریخچه : شروع فعالیت آموزشی از بهمن ماه سال ۱۳۶۴ و تاریخ تصویب رشته ۲۶/۱۱/۱۳۶۵ آدرس پستی : تهران منطقه ۱۹ پستی –صندق پستی ۱۹۳۹۵/۱۴۹۵خیابان دکتر شریعتی – زرگنده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهرانآدرس پایگاه اینترنتی : http://www.iautmu.ac.irآدرس پست الکترونیکی دانشکده : iau_tmu@iautmu.ac.ir  نام و نام…

دانلود تحقیق در موردپزشکی واحد پزشکی تهران

دانلود تحقیق در موردپزشکی واحد پزشکی تهران

نام فایل : پزشکی واحد پزشکی تهران
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۴
حجم : ۲ مگابایت
 نام کامل دانشکده پزشکی : دانشکده پزشکی واحد پزشکی تهران   سال تاسیس و تاریخچه : شروع فعالیت آموزشی از بهمن ماه سال ۱۳۶۴ و تاریخ تصویب رشته ۲۶/۱۱/۱۳۶۵ آدرس پستی : تهران منطقه ۱۹ پستی –صندق پستی ۱۹۳۹۵/۱۴۹۵خیابان دکتر شریعتی – زرگنده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهرانآدرس پایگاه اینترنتی : http://www.iautmu.ac.irآدرس پست الکترونیکی دانشکده : iau_tmu@iautmu.ac.ir  نام و نام…

دانلود تحقیق در موردپزشکی واحد پزشکی تهران

دانلود تحقیق در موردپزشکی واحد پزشکی تهران

نام فایل : پزشکی واحد پزشکی تهران
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۴
حجم : ۲ مگابایت
 نام کامل دانشکده پزشکی : دانشکده پزشکی واحد پزشکی تهران   سال تاسیس و تاریخچه : شروع فعالیت آموزشی از بهمن ماه سال ۱۳۶۴ و تاریخ تصویب رشته ۲۶/۱۱/۱۳۶۵ آدرس پستی : تهران منطقه ۱۹ پستی –صندق پستی ۱۹۳۹۵/۱۴۹۵خیابان دکتر شریعتی – زرگنده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهرانآدرس پایگاه اینترنتی : http://www.iautmu.ac.irآدرس پست الکترونیکی دانشکده : iau_tmu@iautmu.ac.ir  نام و نام…

کشاورزی و منابع طبیعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.