دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

نام فایل : پیشگیری از بیماری های پریودنتال
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۲
حجم : ۲ مگابایت
در حالی که میزان از دست رفتن چسبندگی متوسط بافت های پریودنتال در درصد بالایی از افراد میانسال و سالخورده ملاحظه می شود از دست رفتن شدید بافت های پریودنتال محدود به موارد کمی است بیماری شدید پریودنتال تنها در تعداد محدودی از دندانها و آن هم در تقریبا ۸-۱۵ درصد از جمعیت و در هر گروه سنی می تواند رخ دهد . در هر صورت با افزایش سن درصد مبتلایان بالاتر خواهد…

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

نام فایل : پیشگیری از بیماری های پریودنتال
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۲
حجم : ۲ مگابایت
در حالی که میزان از دست رفتن چسبندگی متوسط بافت های پریودنتال در درصد بالایی از افراد میانسال و سالخورده ملاحظه می شود از دست رفتن شدید بافت های پریودنتال محدود به موارد کمی است بیماری شدید پریودنتال تنها در تعداد محدودی از دندانها و آن هم در تقریبا ۸-۱۵ درصد از جمعیت و در هر گروه سنی می تواند رخ دهد . در هر صورت با افزایش سن درصد مبتلایان بالاتر خواهد…

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

نام فایل : پیشگیری از بیماری های پریودنتال
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۲
حجم : ۲ مگابایت
در حالی که میزان از دست رفتن چسبندگی متوسط بافت های پریودنتال در درصد بالایی از افراد میانسال و سالخورده ملاحظه می شود از دست رفتن شدید بافت های پریودنتال محدود به موارد کمی است بیماری شدید پریودنتال تنها در تعداد محدودی از دندانها و آن هم در تقریبا ۸-۱۵ درصد از جمعیت و در هر گروه سنی می تواند رخ دهد . در هر صورت با افزایش سن درصد مبتلایان بالاتر خواهد…

کشاورزی و منابع طبیعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.