دانلود تحقیق زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت

دانلود تحقیق زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت


نام فایل:دانلود تحقیق زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت فرمت ورد قابل ویرایش شامل: ۴۳ صفحه قسمتی از متن: رسوایی های حسابداری که جهان شرکتی را متزلزل ساخته، دامنه‌ای از عوامل را مقصر دانسته که شامل: رفتار غیر اخلاقی مدیران اجرایی ، انگیزه‌های دستکاری اطلاعات مالی در جهت سود شخصی و عدم استقلال ناظران میباشد. این مقاله علت دیگری را هم معرفی می کند: ضعف در مدیریت استراتژیک. نظر بر آن است که ترقی دهه ۱۹۹۰ به کمی توجهی که شرکتهای بزرگ به مبانی تجزیه و تحلیل استراتژیک داشتند مربوط می شد. شواهد تأیید کننده از طریق مطالعات موردی ۱۲ شرکت اروپایی و آمریکایی تهیه شده است که طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ دچار رسوایی های بزرگ حسابداری شده بودند.در میان این شرکتها مؤلفان ناهماهنگی ای میان استراتژی های اتخاذ شده وهم چنین الزامات محیط خارجی یا منابع و قابلیت های شرکت شناسایی کردند . نمونه هایی از این ناهماهنگی استراتژیک شامل: اهداف رشد جاه طلبانه ، تحصیل[۱] (خریدهای) چند جانبه و تأمین مالی بدهی بیش از حد . استراتژی نامناسب منجر به عملکرد نامناسب و افزایش تفرقه میان تمایلات مدیریت ارشد و م …


نام فایل:دانلود تحقیق زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت فرمت ورد قابل ویرایش شامل: ۴۳ صفحه قسمتی از متن: رسوایی های حسابداری که جهان شرکتی را متزلزل ساخته، دامنه‌ای از عوامل را مقصر دانسته که شامل: رفتار غیر اخلاقی مدیران اجرایی ، انگیزه‌های دستکاری اطلاعات مالی در جهت سود شخصی و عدم استقلال ناظران میباشد. این مقاله علت دیگری را هم معرفی می کند: ضعف در مدیریت استراتژیک. نظر بر آن است که ترقی دهه ۱۹۹۰ به کمی توجهی که شرکتهای بزرگ به مبانی تجزیه و تحلیل استراتژیک داشتند مربوط می شد. شواهد تأیید کننده از طریق مطالعات موردی ۱۲ شرکت اروپایی و آمریکایی تهیه شده است که طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ دچار رسوایی های بزرگ حسابداری شده بودند.در میان این شرکتها مؤلفان ناهماهنگی ای میان استراتژی های اتخاذ شده وهم چنین الزامات محیط خارجی یا منابع و قابلیت های شرکت شناسایی کردند . نمونه هایی از این ناهماهنگی استراتژیک شامل: اهداف رشد جاه طلبانه ، تحصیل[۱] (خریدهای) چند جانبه و تأمین مالی بدهی بیش از حد . استراتژی نامناسب منجر به عملکرد نامناسب و افزایش تفرقه میان تمایلات مدیریت ارشد و م …


نام فایل:دانلود تحقیق زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت فرمت ورد قابل ویرایش شامل: ۴۳ صفحه قسمتی از متن: رسوایی های حسابداری که جهان شرکتی را متزلزل ساخته، دامنه‌ای از عوامل را مقصر دانسته که شامل: رفتار غیر اخلاقی مدیران اجرایی ، انگیزه‌های دستکاری اطلاعات مالی در جهت سود شخصی و عدم استقلال ناظران میباشد. این مقاله علت دیگری را هم معرفی می کند: ضعف در مدیریت استراتژیک. نظر بر آن است که ترقی دهه ۱۹۹۰ به کمی توجهی که شرکتهای بزرگ به مبانی تجزیه و تحلیل استراتژیک داشتند مربوط می شد. شواهد تأیید کننده از طریق مطالعات موردی ۱۲ شرکت اروپایی و آمریکایی تهیه شده است که طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ دچار رسوایی های بزرگ حسابداری شده بودند.در میان این شرکتها مؤلفان ناهماهنگی ای میان استراتژی های اتخاذ شده وهم چنین الزامات محیط خارجی یا منابع و قابلیت های شرکت شناسایی کردند . نمونه هایی از این ناهماهنگی استراتژیک شامل: اهداف رشد جاه طلبانه ، تحصیل[۱] (خریدهای) چند جانبه و تأمین مالی بدهی بیش از حد . استراتژی نامناسب منجر به عملکرد نامناسب و افزایش تفرقه میان تمایلات مدیریت ارشد و م …

علوم انسانی

دانلود تحقیق زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت, زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت, زمینه استراتژیک, رسوایی , حسابداری شرکت,

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.