دانلود رایگان بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری و روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS

دانلود رایگان بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری و روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری و روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS  بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : خلاصه:اهداف این نوشته در بررسی و تحلیل تغییر کاربری اراضی روستایی – شهری، با استفاده از سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی می‌باشد. در این مطلب، ۲ مطالعه چند زمانه در ۲ سایت (مکان) مختلف اداره  شده است.اولین سایت شامل سه شهر در Morcco، و دمین سایت در آبادی Al-Ahsa در عربستان سعودی می باشد. هدف اصلی تحقیق اثرات شهرنشینی روی اراضی کشاورزی بوده است. اولین مطالعه روی ۶ تصویر از (Spot-HRV) 2 تصویر از هر شهر و دومین مطالعه روی ۲ تصویر از Land Sat-TM پایه ریزی شده بود. تصویر بصری از شبیه سازی ماهو.اره یا ما را قادر ساخته بود تا ۳ نقشه از طبقه بندی اراضی و مطالعات مربوطه تهیه کنیم.با استفاده از ابزارهای GLS بطور نسبی تخمین زده شده بود که تغییرات در طول ۲۰ سال اخیر در Aorocco و ۱۴ سال اخیر در Saudi Arabia اتفاق افتاده است. رویهم رفته تغییرات، نحوه تکامل محل پیدایش را روشن ساخته است و نقشه اثبات می کند که شهرنشیتی بطور اساسی اراضی …

علوم انسانی

GLS, RS, شهرسازی, استقرار سکونتگاه روستایی, اراضی کشاورزی, کاربری اراضی,بررسی اراضی شهری RS , تحقیق در مورد بررسی اراضی شهری RS , دانلود تحقیق بررسی

 

پاسخی بگذارید