دانلود رایگان برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی)

دانلود رایگان برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی)

برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی)

برنامه ها بصورت زیر هستند:
نقشه برداری
۱-تبدیل زاویه دسیمال به درجه دقیقه و ثانیه و برعکس
۲-محاسبه آزیموت
۳-مسئله تقاطع
۴-ترازیابی تدریجی
۵-پیمایش بسته
فتوگرامتری
۱-تصحیح شکست اتمسفر
۲-تغییربعدفیلم
۳-اعوجاج عدسی
۴-توجیه داخلی
۵-توجیه خارجی
ژئودزی
۱-تبدیل سیستم مختصات لحظه ای به متوسط
۲-تبدیل سیستم های کروی وکارتزین به یکدیگر
۳-تبدیل دیتوم ها
سرشکنی
۱-مدل پارامتری
۲-مدل شرط
۳-مدل ضمنی
۴-مدل ترکیبی…

نقشه برداری

دانلود رایگان,

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.