دانلود رایگان تحقیق بررسی آثار باستانی عراق

دانلود رایگان تحقیق بررسی آثار باستانی عراق


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، آثار باستانی عراق بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : سیری در آثار باستانی عراق سرآغاز هر‌کدام از شهرهای باستانی کشور عراق، دوره‌ای از ادوار تاریخی را با سیر تطوٌر و تحول شتابان تمدن پشت‌سر نهاده است. اَلْحضراء (هاترا) نیز عصر درخشانی را در شرایط منحطی که در آن بود، در صحنه تاریخ آن‌زمان سپری نمود، باآنکه در اقطار جنوب‌غربی آسیا تمدنهای اعراب و آرامی و آشوری و ایرانی و یونانی و رومی و مصری حضور داشتند. درآن دوره پرآشوب که کشورهای مقتدر و متخاصم راه‌انداختند و صدمات آن به اکثر مناطق رسید، حضر (هاترا) همچنان از این حوادث خانمان‌برانداز برحذر بود و لذا به هنر و صنایع خود (در آن بحبوحه حوادث) رنگ و شکلی تازه بخشید، و اعتقاد و باورهای خود را برروی بناها و حجاریهای بسیار بر سنگ به نمایش گذاشت. همه این هنرنمایی حاصل فکر و قٌاد و آگاه و روشن و مجرٌب، و نیز برخواسته از روح و روانی صاف و بی‌آلایش و آرام مردمانی بود که در چنان محیطی استعدادها را برمی‌انگیزاند و  با جان و دل در فضای بادیه احساس می‌شد. محیطی که …

علوم انسانی

آثار باستانی عراق, تحقیق در مورد آثار باستانی عراق, دانلود تحقیق آثار باستانی عراق, دانلود رایگان تحقیق آثار باستانی عراق, پروژه آثار باستان?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.