دانلود رایگان تحقیق بررسی شهرستان تربیت جام از نظر جغرافیا به همراه نقشه و تصاویر

دانلود رایگان تحقیق بررسی شهرستان تربیت جام از نظر جغرافیا به همراه نقشه و تصاویر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، شهرستان تربیت جام بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : موقعیت جغرافیایی و پیشینه تربت جامتربت جام ، کهن دریا عرفان، واقع در شمال شرقی گستره پهناور ایران زمین به مانند شهرها و مناطق دیگر آن با حوادث و فراز و نشیب های تاریخی و روند شکل تدریجی مواجه بوده است. دورانی که این شهر، روستایی کوچک به نام معدآباد نامیده می شد و رونق چندانی نداشت ، مردی بیدار دل به نام احمد در سکوت آرام کوهسار بزد با ریاضات شائقه خود را برای امری مهم آماده می ساخت. پس از کسب اجازه ارشاد، پای به معدآباد نهاد.با عزیمت وی به این مکان به یکباره روح تازه ای به این روستا دمیده شد و خانقاهی که بنا نمود قلب تپنده ای برای مریدانش گردید. نسیمی که وزیدن گرفت و این منطقه را تحت تاثیر افکار عرفانی خویش قرار داد. شیخ احمد بر تعالیم و جهان بینی اطرافیانش دیدگاهی نوبخشید مشرب و پیرانی خاص از خود به یادگار گذاشت و مریدان بسیاری یافت به نحوی که سلاطین و زمامداران زمانه اراتمندانه او و خاندان گردیدند و در محل خاکسپاری وی بناهائی را ایجاد نمودند. در آن روزگار که بوز جان شهر بزرگی نزدیک معد آباد بود تا …

علوم انسانی

شهرستان تربیت جام, تحقیق در مورد شهرستان تربیت جام, دانلود تحقیق شهرستان تربیت جام, دانلود رایگان تحقیق شهرستان تربیت جام, پروژه شهرستان ترب?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.