دانلود رایگان تحقیق بررسی علل زمین لرزه ( زلزله )

دانلود رایگان تحقیق بررسی علل زمین لرزه ( زلزله )


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان بررسی علل زمین لرزه ( زلزله )، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : «مقدمه»پدیده زمین لرزه از جمله رخدادهای ناگوار و خسارت زایی می باشد که اشاره به پویایی روند تکوینی زمین دارد. این روند هر چند طبیعی می باشد ولی همشه در گروه فرآیندهایی خسارت زا و خطر آفرین جای داشته است. آمارها نشان می دهد که کشور ایران، از دیدگاه خسارتهای وارده ناشی از رخدادهای طبیعی (بویژه زمین لرزه) در ردیف چهارمین کشور جهان قرار درد . این در حالی است که آثار این گونه خسارتها پیوستگی نزدیکی را نیز با وضعیت اقتصادی و میزان فقر، در بین مردم مناطق آسیب دیده دارا است.«تاریخچه زمین لرزه»تاریخ به خوبی گویاست که دیریست واژه زلزله برای بیشینه افراد ناآشنا پیش از هر چیز هراس را در پی داشته و برای بسیاری از پژوهشگران پرسشهای فراوان را به همراه دارد. بازگشت به گواه های تاریخی نشان می دهد که هراس از زمین لرزه و میل به شناخت آن در سرشت آدمی آمیخته می باشد. این گونه شناخت گاه با خرافه ها و دیدگاه های غیر علمی آلوده گردیده و گاه تفسیرهایی علمی ولی بسیار ناتوان را بر دوش خود کشی …

علوم انسانی

زلزله , تحقیق در مورد زلزله , دانلود تحقیق زلزله , دانلود رایگان تحقیق زلزله , پروژه زلزله , مقاله زلزله , مقاله در مورد زلزله , پروژه در مورد زلز

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.