دانلود رایگان تحقیق بررسی کامل دریای خزر

دانلود رایگان تحقیق بررسی کامل دریای خزر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان  دریای خزر، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : این دریای نیمه شور و بسته خزر بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخایر مختلف انرژی در طبقات زیرین آنها و نیز منابع بیولوژیکی و بهره برداری از آنها نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی کشورهای همساهی ایفا می کند. دریاچه خزر با ایجاد کانال ولگا ـ دن بواسطه ارتباط با دریای آزوف و دریای سیاه می تواند با آبهای آزاد مرتبط باشد. از این رو اهمیت ویژه ای را بخود اختصاص داده است.معرفی دریای خزردریای خزر یا دریای مازندران به شکل تقریباً مستطیلی است که طول آن شمالی جنوبی بوده در شمال کشور ایران و در قاره آسیا واقع است. مجموع سواحل شمالی ایران بطول ۹۹۲ کیلومتر از آستارا تا خلیج حسینقلی بخش جنوبی آن را در بر گرفته است.از نظر اروپائیان نام کاسپین از نام قومی به نام کاسپی که در جنوب غرب این دریا می زیسته اند گرفته شده است نامهای دیگری نیز به این دریا داده شده است. معدودی از آن عبارتند از:بحر حیوانات، بحر آبسکون، دریای طبرستان، دریای قزوین و غیره.(دریای خزر به سبب اینکه بطور طبیعی به اقیانوسهای منجمد شمالی یا اقی …

علوم انسانی

دریای خزر, تحقیق در مورد دریای خزر, دانلود تحقیق دریای خزر, دانلود رایگان تحقیق دریای خزر, پروژه دریای خزر, مقاله دریای خزر, مقاله در مورد دریا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.