دانلود رایگان تحقیق تأسیس قاجار

دانلود رایگان تحقیق تأسیس قاجار


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تأسیس قاجار، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : ایل قاجارایل قاجار طایفه‌ای از ترکان بودند که در روزگار حکومت مغول بر ایران به این کشور کوچ کردند و سپس در نواحی ارمنستان سکنی گزیدند.به هنگام تشکیل سلسله صفوی توسط شاه اسماعیل این طایفه نیز در شمار ایالاتی بودند که به یاری وی پرداختند و بعدها در جرگه قزلباش‌ها درآمدند.حکومت قاجارها در ایران از سال ۱۲۱۰ ه.ق یعنی زمان تاجگذاری آقامحمدخان در تهران آغاز گشت و از طایفه هفت تن به حکومت رسیدند که نخستین فرد آنان محمدخان و آخرین آنان احمدشاه است.سلطنت آقا محمدخاندر آخرین ساعت‌های عمر کریم‌خان آقا محمدخان که پس از کشته‌شدن پدرش در شیراز تحت نظر کریم‌خان زند به سر می‌برد از شیراز خارج شد و همراه عده‌ای از قاجارها به تهران عزیمت کرد.او که عازم استرآباد محل ایل قاجار بود به زودی مطلع شد که عده‌ای از برادران او در مقابل ریاستش بر ایل اشاقه‌باش و تلاش وی برای قبضه قدرت در ایران مقاومت می‌کنند و حاضر به اطاعت از او نیستند.خان قاجار که چنین امری برایش سخت بود، جعفرقلی …

علوم انسانی

تأسیس قاجار, تحقیق در مورد تأسیس قاجار, دانلود تحقیق تأسیس قاجار, دانلود رایگان تحقیق تأسیس قاجار, پروژه تأسیس قاجار, مقاله تأسیس قاجار, مقال?

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.