دانلود رایگان تحقیق تاریخچه تجهیزات شهری در قدیم

دانلود رایگان تحقیق تاریخچه تجهیزات شهری در قدیم


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تاریخچه تجهیزات شهری در قدیم، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  مختصری راجع به سابقه تاریخی مبلمان و تجهیزات شهری ( به طور عمومی و در نهایت تأکید برموضوع .) سابقه تاریخی نرده های فلزی ( آهن کاری ) در خارج از کشور . سابقه تاریخی فلزکاری ، ساخت نرده های فلزی در ایران و تأ ثیر غرب در شیوه های اجرای آن . ضوابط و استانداردهای نرده ها و طبقه بندی آنها ( با تأکید بر نرده ها و جدا کننده ها ) تاریخچه تجهیزات شهری در ایران :در اوایل سلطنت ناصر الدین شاه (۱۲۶۷ ه . ق ) به دستور امیر کبیر که قلعه ارگ سلطنتی را تعمیر کرد ضمناً میدان ارگ را نیز تجدید عمارت کرده آن را میدان توپخانه نامیدند .در سال ۱۲۸۱ ه.ق به دستور شاه در مورد اقدام اساسی برای تنظیف و زیبایی برآمده با انتقال دادن توپها و توپچیان به میدان توپخانه جدید که در شمال ارگ سلطنتی احداث کرده بودند . در وسط میدان استخر هشت ضلعی بسیار بزرگی ساخته آب قنات جدید ناصزی و آب سایر قناتها را که در کاخهای سلطنتی آفتابی می شدند از وسط این استخر بیرون آورده از آنجا به حوض سبزه میدان و محله های قدیم تهران که در جنوب …

علوم انسانی

تاریخچه تجهیزات شهری در قدیم, تحقیق در مورد تاریخچه تجهیزات شهری در قدیم, دانلود تحقیق تاریخچه تجهیزات شهری در قدیم, دانلود رایگان تحقیق تار?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.