دانلود رایگان تحقیق تاریخچه تربیت معلم در آموزش و پرورش

دانلود رایگان تحقیق تاریخچه تربیت معلم در آموزش و پرورش


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تاریخچه تربیت معلم در آموزش و پرورش ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : توجه به آداب معلمی از دیرباز در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما جایگاه خاصی داشته است . لیکن تا آغاز حکومت مشروطه در ایران ، دولت مرکزی برای تأسیس مدرسه و تربیت معلم هیچگونه مسئولیتی برای خود قائل نبوده و هر مدرسه متولی مخصوص داشت که از محل درآمد موقوفات مدرسه ، امور مختلف مدرسه را اداره می‌نمود . معلمان از میان طلاب ساعی و با استعداد انتخاب می‌شدند . این طلاب از استادان خود اجازه نامه‌ای ( که در پشت صفحه اول یا آخر یکی از کتابها به خط استاد نوشته شده بود دریافت کرده بودند ) که در واقع « دانشنامه یا گواهینامه » بود و سند معتبری برای معلم جهت تدریس محسوب می‌شد . در کنار این مدارس مکتب‌خانه‌هایی نیز وجود داشت که فرزندان عامه مردم در آن به تحصیل می‌پرداختند و خود را برای ورود به مدارس آماده می‌کردند . مکتب‌داری یک حرفه خصوصی بود و هر روحانی محله‌ای که حوصله و آمادگی برای تعلیم به کودکان را داشت ، بی هیچگونه قید و شرط و اجازه‌ن …

 

علوم انسانی

تاریخچه تربیت معلم در آموزش و پرورش , تحقیق در مورد تاریخچه تربیت معلم در آموزش و پرورش , دانلود تحقیق تاریخچه تربیت معلم در آموزش و پرورش , دا?