دانلود رایگان تحقیق تاریخچه جدول تناوبی

دانلود رایگان تحقیق تاریخچه جدول تناوبی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تاریخچه جدول تناوبی، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  تاریخچه ی جدول تناوبی: در اوایل سدهی نوزدهم میلادی، شباهت شیمیایی و فیزیکی عناصر توجه شمیدانها را به خود جلب کرد.در سالهای ۱۸۱۷ و ۱۸۲۹ یوهان دوبراینر مقالههایی منتشر کرد و در آنها خواص مجموعههای سهتایی از فلزات را مورد بررسی قرار داد(Ca, Sr, Ba; Li, Na, K; Cl, Br, I; S, Se, Te) . عناصر هر مجموعه دارای شباهتهایی هستند و وزن اتمی عنصر دوم در هر مجموعه تقریبا میانگین اوزان اتمی دو عنصر دیگر است.در سالهای بعد بسیاری از شیمیدانها برای طبقهبندی عناصر به صورت گروهها، بر مبنای شباهت خواص آنها تلاش کردند.طی سالهای ۱۸۶۳و ۱۸۶۶، جان نیوزلند «قانون اکتاو»های خود را پیشنهاد کرد. نیوزلند تاکید کرد که وقتی عناصر را بر حسب افزایش وزن اتمیشان فهرست میکند، عنصر هشتم به عنصر اول شباهت دارد،عنصر نهم به عنصر دوم، و همینطور نیوزلند، این رابطه را با اکتاهای موسیقی مقایسه کرد. متاسفانه، رابطه واقعی پیچیدهتر از آن است که نیوزلند تصور میکرد. زمانی که او قانون قانون اکتاوهای خود را پیشنهاد کرد، کار او تا حدود …

علوم انسانی

تاریخچه جدول تناوبی, تحقیق در مورد تاریخچه جدول تناوبی, دانلود تحقیق تاریخچه جدول تناوبی, دانلود رایگان تحقیق تاریخچه جدول تناوبی, پروژه تار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.