دانلود رایگان تحقیق تاریخ بجنورد

دانلود رایگان تحقیق تاریخ بجنورد


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تاریخ بجنورد بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : سوابق تاریخی و فرهنگی  بجنورد را در تاریخ بیژن گرد نوشته اند که در طول زمان بیژن گرد ، بوزن گرد ، بوزنجرد بوده که بعدها با اندک تغییری به صورت بجنورد نوشته شده است در شمال غربی شهر کنونی بجنورد تپه ها و آثاری کهنه از شهر قدیمی به چشم می خورد که مر دم این محل را بیژن یورت می نامند . از متون چنین بر می آید که این خرابه قبل از صفویه مسکونی بوده است . تاریخ بنای شهر بجنورد از سه قرن پیش تجاوز نمی کند . تولیخان شادلو که رئیس طوایف شادلوها بوده شهر بجنورد را در نزدیکی چرمغان می سازد. در نزدیکی مزار سلطان سید عباس فرزند امام موسی کاظم (ع) آثار یک شهر قدیمی نمودار است که به نام جرمگام معروف است کتاب حدوالعامل من المشرق الی المغرب جرمگان را جزو محدوده نیشابور ذکر نموده است این محل از شهرهای آباد و بزرگ قدیم خراسان به شمار می رفته که در حمله مغول بکلی ویران می شود. درخصوص ایجاد توسعه شهر بجنورد در کتاب مطلع الشمس آمده بجنورد تقریبا دویست سال قبل تولیخان دویم از اجداد یار محمد خان سهام الدوله بنا کرده و اولاد …

علوم انسانی

تاریخ بجنورد, تحقیق در مورد تاریخ بجنورد, دانلود تحقیق تاریخ بجنورد, دانلود رایگان تحقیق تاریخ بجنورد, پروژه تاریخ بجنورد, مقاله تاریخ بجنور?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.