دانلود رایگان تحقیق خلیج فارس و جزایر سه گانه

دانلود رایگان تحقیق خلیج فارس و جزایر سه گانه


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، خلیج فارس و جزایر سه گانه بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : نگاهى گذرا به پیشینه نام خلیج فارساز روزگار یونانیان کهن که پیش از میلاد مسیح آغازگر مطالعه نوین جغرافیا بودند و با استناد به مکتوبات «استرابو» که پدر جغرافى لقب یافته تا پس از اسلام و آثار ابوریحان بیرونى و ابن فقیه هیچگونه تشکیکى در نام خلیج فارس ملاحظه نمى شود و همگان که نام بردن از همه آنان مستلزم نگارش صفحات بسیار است آن را به نام راستین خود خوانده اند.در اعصار بعدى تنها به ذکر یک نمونه اکتفا مى شود که به گواهى جرجى زیدان مورخ نامى عرب در کتاب تاریخ تمدن اسلامى کاربرد عبارت خلیج فارس در میان مورخان و جغرافیدانان از قرن سوم هجرى و پسان تر عمومیت داشته اما طرفه اینکه المنجد معروف ترین دایره المعارف دنیاى عرب از همان نخستین چاپ خود همیشه از نام خلیج فارس استفاده کرده است.حتى سیاستمداران واقع بین و بدون غرض عرب هم دلیلى براى جعل تاریخ و ابداع اسامى ساختگى نمى دیدند آنچنان که دکتر محمد نوفل معاون دبیر کل اتحادیه عرب در کنفرانس حقوق بشر تهران در سال ۱۹۶۸ در حضور خبرنگاران پیرامون …

علوم انسانی

خلیج فارس و جزایر سه گانه, تحقیق در مورد خلیج فارس و جزایر سه گانه, دانلود تحقیق خلیج فارس و جزایر سه گانه, دانلود رایگان تحقیق خلیج فارس و جزا?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.