دانلود رایگان تحقیق دریاچه تخت سلیمان

دانلود رایگان تحقیق دریاچه تخت سلیمان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، دریاچه تخت سلیمان بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : ازدریاچه تخت سلیمان در قرن چهارم میلادی نامبرده شده است. در صومعه« واتوپدی » در« آتوس » دستنویسی حفظ می شودکه در آن از یک افسانه ریشه گرفته از ارمنستان گزارش شده است.«ابودلف» نیز در قرن دهم از این افسانه یاد میکند. بر اساس این افسانه هرمز پادشاه ایران فرستاده ای با روغن مقدس و کندر به بیت اللحم می فرستد. چون پیشگویان و ستاره شناسان با تعبیر وتفسیرستارگان به او خبر تولد بچه ای را می دهند که معجزه می کند و برای تغییر و تحول جهان تصمیماتی اتخاذ مینماید. فرستاده سفرش را با ستارگان تطبیق می دهد و این سفر هفت ماه طول می کشد او بچه ای را در غاری پیدا می کند و آنچه را که پادشاهش هدیه کرده است برای بچه می برد. مریم مادر بچه به منظور تشکرکیسه ای از خاک مقدس پر می کند وبه او می دهد تا آن را با خود به ایران ببرد. هنگامی که فرستاده به نزدیک محل تولد میرسد ضعف بر او غلبه می کند و به ناچار خود را با آخرین نیرو به در یاچه معجزه دهنده می رساند. در آنجا کیسهای را دفن کرده و در می گ …

علوم انسانی

دریاچه تخت سلیمان, تحقیق در مورد دریاچه تخت سلیمان, دانلود تحقیق دریاچه تخت سلیمان, دانلود رایگان تحقیق دریاچه تخت سلیمان, پروژه دریاچه تخت س

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.