دانلود رایگان تحقیق در مورد سیل و سیلاب

دانلود رایگان تحقیق در مورد سیل و سیلاب


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان سیل و سیلاب، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : سیل و سیلابآشنایی در خلال یا پس از یک بارندگی شدید ، مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و درنتیجه آب از بستر عادی خود سر ریز نموده و دشت سیلابی و مناطق اطراف را دربر می‌گیرد. با بررسی دشت سیلابی قدیمی و آبرفتهای آن ، شاید بتوان با درجه‌ای از تقریب احتمال وقوع و بزرگی سیلهای آتی منطقه را مشخص کرد. اصولا بزرگی سیلها و تکرار آنها در طول زمان تابع شدت بارندگی ، نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه است. البته امروزه به دلیل دخالتهای بی رویه در بسیاری نقاط که قبلا سیل نمی‌آمده ، طغیانهای بزرگی مشاهده می‌شود. فعالیت بشر به چند صورت احتمال وقوع سیل را افزایش می‌دهد. از آن جمله می‌توان به ساختمان سازی در دشت سیلابی رود که مستلزم اشغال بخشهایی از آن است و باعث کاهش ظرفیت طبیعی رود می‌شود، اشاره کرد. به این ترتیب محدوده‌ای از دشت سیلابی که در زمان طغیان زیر آب می‌رود، گسترده تر می‌گردد. شهر سازیها و حذف گیاهان باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی می‌شود. …

علوم انسانی

سیل , تحقیق در مورد سیل , دانلود تحقیق سیل , دانلود رایگان تحقیق سیل , پروژه سیل , مقاله سیل , مقاله در مورد سیل , پروژه در مورد سیل , پایان نامه سی?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.