دانلود رایگان تحقیق دلیل پیدایش زمین لرزه

دانلود رایگان تحقیق دلیل پیدایش زمین لرزه


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان دلیل پیدایش زمین لرزه، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  دلیل پیدایش زمین لرزه:طبق آخرین بررسیهای به عمل آمده، سطح کره زمین از ۱۲ صفحه برزگ به نام Plate تشکیل شده است که این صفحات ساکن نبوده و جابجا می شوند و در طی جابجایی خود به همدیگر نیرو وارد کرده و این نیروها بتدریج در کناره ها یا داخل این صفحات انباشته شده و در نهایت به صورت زمین لرزه آزاد می گردد. دلیل حرکت این صفحات، جریان همرفتی ای است که در زیر این پوسته ها و در قسمت مایع کره زمین وجود دارد. همانطور که می دانید، داخل کره زمین بصورت مذاب است، و دمای این مایع مذاب در همه جای آن یکسان نیست و این گرادیان دما باعث  جابجایی در این مایع می گردد. پوسته ها نیز که درواقع بر روی این ماده مذاب شناور هستند، دچار جابجایی می شوند.از میان نظریات گوناگونی که در رابطه با منشاء زمین لرزه ها ارائه شده است، نظریه ای وجود دارد به نام نظریه “بازگشت کشسان” که ازجامعیت بیشتری برخوردار است.بر اساس این نظریه عامل ایجاد تغییر شکل در سنگها ایجاد شکستگی در آنها و زمین لرزه در آنها , معمولا نیروهای افقی جهت داری …

علوم انسانی

دلیل پیدایش زمین لرزه, تحقیق در مورد دلیل پیدایش زمین لرزه, دانلود تحقیق دلیل پیدایش زمین لرزه, دانلود رایگان تحقیق دلیل پیدایش زمین لرزه, پر?

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.