دانلود رایگان تحقیق رابطه بین جهانگردی و جرم

دانلود رایگان تحقیق رابطه بین جهانگردی و جرم


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان رابطه بین جهانگردی و جرم، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود. صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال ۱۹۹۷تعداد۳/۴ میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده اس …

علوم انسانی

رابطه بین جهانگردی و جرم, تحقیق در مورد رابطه بین جهانگردی و جرم, دانلود تحقیق رابطه بین جهانگردی و جرم, دانلود رایگان تحقیق رابطه بین جهانگر?

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.