دانلود رایگان تحقیق رده‌ بندی فسیلها

دانلود رایگان تحقیق رده‌ بندی فسیلها


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان رده‌ بندی فسیلها، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : رده‌بندی فسیلها موجودات زنده را بر اساس برخی ویژگی‌های ظاهری طبقه‌بندی می‌نمایند. در طبقه‌بندی‌های استاندارد بر اساس میزان شباهتهای موجودات آنها را در گروههایی به نام تاکسون قرار می‌دهند و هفت تاکسون مهم و اصلی به شرح زیر معرفی می‌نمایند. هر چه میزان شباهت موجودات بیشتر باشد در تاکسونهای مراتب بالاتری قرارمی گیرند. هفت تاکسون مهم و اصلی عبارتند از :سلسله    Kingdomشاخه    Phylumرده    Classراسته    Orderتیره    Familyجنس    Genusگونه    Specis شرایط تشکیل سنگوارها   برای فسیل شدن لازم است که بقایا و آثار موجودات زنده به سرعت و پیش از آنکه عوامل محیطی چون حمله موجودات جسدخوار، سائیدگی . بهم خوردگی توسط امواج، هوازدگی و … باعث تخریب آنها شود در زیر رسوبات دفن گردند …   بــانک تــحــقــیــقـات رشتــه جغرافــــیـــا تـوضـیـحــاتِ فـ …

علوم انسانی

رده‌ بندی فسیلها, تحقیق در مورد رده‌ بندی فسیلها, دانلود تحقیق رده‌ بندی فسیلها, دانلود رایگان تحقیق رده‌ بندی فسیلها, پروژه رده‌ بندی فسی?

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.