دانلود رایگان جزوه روانشناسی بازی کودک ۵۵ ص

دانلود رایگان جزوه روانشناسی بازی کودک ۵۵ ص

جزوه روانشناسی بازی کودک 55 ص

جزوه روانشناسی بازی کودک ۵۵ ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تاریخچه ……………………………….. ۱
تعریف بازی و نظریه های تعریف بازی………… ۲
فایده و اهمیت بازی……………………… ۱۲
انواع بازی…………………………….. ۱۷
عوامل موثر در بازی……………………… ۲۶
نظریه های آموزشی و بازی…………………. ۳۶
تاثیر بازی در رشد ذهنی کودک …………….. ۴۸
فهرست منابع فارسی ……………………… ۵۲
 
« بر اساس این نظریه بازی رفتار غریزی است . سرگرم شدن کودک به بازی به طور غریزی است و در اصل شکلی از رفتار رشد یافته تری…

روان شناسی

دانلود رایگان, دانلود جزوه,روانشناسی بازی کودک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.