دانلود رایگان خلاصه کتاب رفتار مصرف کننده شیفمن

دانلود رایگان خلاصه کتاب رفتار مصرف کننده شیفمن

خلاصه کتاب رفتار مصرف کننده شیفمن نسخه پی دی اف ۲۴۶ صفحه به صورت تایپ شده   بخشی از فایل: مفهوم بازاریابیریشه های رشته رفتار مصرف کننده در استراتژی بازاریابی قرار دارد، که در دهه ۱۹۵۰ تکامل یافتهاست. در این زمان برخی از بازاریابان پی بردند که اگر به تولید کالاهای مورد علاقه مصرف کنندگانبپردازند. مقادیر بیشتری را با سهولت بیشتری خواهند فروخت. شرکت های بازارگرا پی برده اند کهبه جای تلاش برای ترغیب مشتریان به خرید محصولاتی که شرکت قبلاً تولید کرده است، بهتر استصرفاً محصولاتی را تولید نمایند که مصرف کنندگان به دنبال آنها هستند. در این رویکرد، نیازها وخواسته های مشتریان، کانون تمام فعالیت های شرکت است. این فلسفه بازاریابی به عنوان مفهومبازاریابی یا گرایش بازاریابی شناخته می شود.فرض اساسی مفهوم بازاریابی آن است که، شرکت برای موفقیت باید نیازها و خواسته های بازارهایهدف مشخصی را شناسایی کرده و رضایت بیشتری را در آن بازارها نسبت به رقبا بوجود آورد. اینمفهوم براین فرض مبتنی است که بازاریاب به جای تلاش برای فروش آنچه تولید شده است، باید بهتولید چیزی بپردازد که قابل فروش است. …

علوم انسانی

دانلود رایگان, خلاصه کتاب رفتار مصرف کننده شیفمن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.