دانلود رایگان دانلود مقاله برندگان نوبل شیمی

دانلود رایگان دانلود مقاله برندگان نوبل شیمی

دانلود مقاله برندگان نوبل شیمی

دانلود مقاله برندگان نوبل شیمی

جوائز نوبل از ۱۹۰۱ تا سال ۸۳.۱۹۹۱ سال اهداء شده در بعضی از یالها به علت جنگ جهانی توزیع آن مانند سایر جوایز نوبل امکان پذیر نبوده است. اما به طور کلی ۱۱۳ نفر موفق به دریافت جایزه شیمی شده اند زیرا بعضی از سالها جوایز بین دو یا سه نفر تقسیم شده به این ترتیب که ۱۷ جایزه بین دو نفر و هفت جایزه نیز میان سه نفر توزیع گردیده است. بین ۱۱۳ نفر فقط یک زن وجود دارد و بقیه برندگان جایزه مرد بوده اند. برندگان عبارت اند از:</p>
<p>‏1‏901:یاکوبوس هنریکوس وانت هوف…

سایر محصولات

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.