دانلود رایگان دانلود مقاله تجلی وحدت و کثرت در هنر اسلامی

دانلود رایگان دانلود مقاله تجلی وحدت و کثرت در هنر اسلامی

دانلود مقاله تجلی وحدت و کثرت در هنر اسلامی

آب و گل در ره بهانه</p>
<p>‏3</p>
<p>‏(مددپور، ۱۳۷۷، ۱۹۶)</p>
<p>‏جهان در تفکر اسلامی جلوه و مشکات انوار الهی است و حاصل فیض مقدس نقاش ازلی، و هر ذره ای و هر موجودی از موجودات جهان و هر نقش و نگاری مظهر اسمی از اسماء الهیه است و در میان موجودات، انسان مظهر جمیع اسماء و صفات و گزیده عالم است. (همو، ۱۳۷۴، ۱۳۳)</p>
<p>‏به هر تقدیر جلوه گاه حقیقت در هنر، همچون تفکر اسلامی، عالم غیب و حق است، به عبارت دیگر، حقیقت از عالن غیب برای هنرمند…

سایر محصولات

دانلود,مقاله,تجلی,وحدت,وکثرت,درهنر,اسلامی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.