دانلود رایگان دانلود مقاله تصفیه در برج ای پر شده

دانلود رایگان دانلود مقاله تصفیه در برج ای پر شده

دانلود مقاله تصفیه در برج ای پر شده

دانلود مقاله تصفیه در برج ای پر شده

Tower)</p>
<p>‏موضوع: تصفیه در برج ای پر شده</p>
<p>‏هدف‏: بدست آوردن غلظت جز فرار در ‏خ‏وراک و بالای برج و محاسبه گرمای condenser</p>
<p>‏ت‏ئوری:</p>
<p>‏برج‏ه‏ای پر شده دستگاه هائی هستند که جهت برقرار‏ی‏ تماس بین سیستم های گاز و مایع مورد استفاده واقع می شود. این برج ها شکل استوانه های عمودی هستند که داخل آنها توسط ذرات با سطح تماس زیاد و بنام آکنه پر میشوند.</p>
<p>‏اجزاء یک برج پر…

سایر محصولات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.