دانلود رایگان دانلود مقاله دلایل افول نگارگری در دوره ی زندیه وقاجاریه ۱۳ ص

دانلود رایگان دانلود مقاله دلایل افول نگارگری در دوره ی زندیه وقاجاریه ۱۳ ص

دانلود مقاله دلایل افول نگارگری در دوره ی زندیه وقاجاریه 13 ص

دانلود مقاله دلایل افول نگارگری در دوره ی زندیه وقاجاریه ۱۳ ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
دلایل افول نگارگری در دوره ی زندیه وقاجاریه ۱۳ ص
قسمتی از متن :
 
‏12
‏1
‏دانشگاه علم و هنر
‏ دانشکده هنر و معماری اردکان
‏مربوط به درس :
‏هنر و تمدن اسلامی
‏موضوع تحقیق:
‏نگارگری عهد زند و قاجار
‏هدف از انجام تحقیق:
‏دلایل افول نگارگری در دوره ی زندیه وقاجاریه
‏نام استاد:
‏جناب آقای اشعاری
‏اعضای گروه‏:
‏آمنه بهادریان
‏مهسا زاهدی
‏پریسیما…

سایر محصولات

دانلود,مقاله,دلایل,افول,نگارگری,دردوره,یزندیه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.