دانلود رایگان دانلود پاورپوینت ارگونومی در مشاغل اداری

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت ارگونومی در مشاغل اداری


What is Ergonomics: OSHA defines ergonomics as the science of “designing the job to fit the worker, instead of forcing the worker to fit the job.” Ideally, ergonomics: -ایمن سازی شغل با پیشگیری از آسیبها و بیماریها -آسان سازی شغل با متناسب سازی شغل با شاغل -خوشایند سـازی شغل با کاهش استرسهای فیـزیکی و روحـی-روانی -کاهش هزینه ها   Ergonomic Factors: دو دسته بندی برای فاکتورهای ارگونومیکی عبارتند از: ۱-فاکتورهای محیطی ۲-فاکتورهای فیزیکی   Environmental Factors:  فاکتورهای محیطی ممکن است تحت تاثیر قرار بدهند: –شنوایی –بینایی –آسایش و رفاه عمومی Some examples of ergonomic environmental problems are: –Sick Building Syndrome –Excessive noise –Improper lighting –Temperature extremes   Physical Stressors: استرسورهای فیزیکی به قسمتهای مختلف بدن فشار وارد می نمایند: -مفاصل، عضلات، اعصاب، تاندونها، استخوانها -Sometimes these injuries are referred to as “Cumulative Trauma Disorders” (CTDs)o …

علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت ارگونومی در مشاغل اداری

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.