دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اصول کنترل ، بازرسی و تحویل تاسیسات و تجهیزات مکانیکی

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اصول کنترل ، بازرسی و تحویل تاسیسات و تجهیزات مکانیکی


تاکنون موضوع تحویل کارهای ساختمانی در کشور ما ، امری ساده و تشریفاتی تلقی می شده است . با اینکه دهها سال است که کارهای عمرانی در کشور به صورت سازمان یافته و طبق برنامه انجام می گیرد.ولی توجه عمده این برنامه ها و سازماندهی آن فقط به تولید (ساخت و ساز) معطوف است و وقتی که آن طرح معین به پایان می رسد با تشریفات ساده ای به گروه بهره بردار ( که غالبا غیر فنی هستند)،تحویل می شوندو بجز موارد استثنایی مسئولیتها در همین مرحله پایان یافته تلقی می شود.  در حالی که می توان به تعبیری مرحله تحویل موقت را آغاز مرحله اساسی طرح یعنی تامین هدفهای سرمایه گذاریهای مربوطه تلقی کرد و در حقیقت هم چنین است با این بیان ، عمل تحویل موقت یک کار را، نمی توان  یک جلسه تشریفاتی شمرد و با نشستی چند ساعته آن را پایان یافته به حساب آورد ، بلکه در مرحله تحویل موقت همه خواسته های طرح را با دقت باید بررسی کرد و از درستی آن اطمینان کافی بدست آورد. در این مورد نه تنها پیمانکار که مشاور ، کارفرما و به ویژه گروه بهره بردار ، دارای مسئولیتی بس مهم هستند ، چون این کارهای انجام شده در واقع سرمایه های ملی و میهنی بود …

فنی و مهندسی

دانلود پاورپوینت اصول کنترل , بازرسی و تحویل تاسیسات و تجهیزات مکانیکی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.