دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اندازه گیری بهره وری در سازمان ها

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اندازه گیری بهره وری در سازمان ها


سطوح بهره وری: بهره وری در سطح ملی: افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها می باشد که موجب ارتقاء سطح رفاه زندگی یک ملت می گردد. بهره وری در سازمان : استفاده بهینه و مؤثر و کارآمد از منابع، تقلیل ضایعات ، کاهش قیمت تمام شده ، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت مشتریان ، دلپذیری از محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار بهره وری در خانه: ارتقاء بهره وری در خانه موجبپایین آمدن ضایعات، از بین رفتن اسراف و کیفیت زندگی بهتر می شود . بهره وری فردی: استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانائیهای فرد در مسیر پیشرفت زندگی.  هر شرکتی برای بهبود بهره وری باید از سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان شروع کند. بدون سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان و بدون روشی متمرکز، سیستماتیک و تحلیلی نمی توان بهبود بهره وری را شروع کرد.    مدل بهره‌وری فراگیر: مدل بهره وری فراگیر برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹ بوسیله دکتر سومانث مطرح گردید .  این مدل شاخصی را برای سنجش بهره وری در کل سازمان ارائه می کند که کلیه ستاده ها و نهاده ها را در بر می گیرد. شامل ۳۸  اسلاید POWERPOINT …

علوم انسانی

دانلود پاورپوینت اندازه گیری بهره وری در سازمان ها

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.