دانلود رایگان دانلود پاورپوینت مراحل برنامه ریزی استراتژیک

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت مراحل برنامه ریزی استراتژیک


مراحل مختلف برنامه ریزی: ۱- تعیین هدف (اولویت هدفها- زمان- ترکیب) ۲-پیش بینی :مدت زمان فعالیت(کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت)میزان ذخایر مالی ۳-قابل اجرا  نمودن از راه بودجه بندی(آموزش- انتخاب اصلح افراد-کنترل) ۴-اتخاذ تصمیمات که فعالیت سازمان را در راه نیل به هدف مطلوب رهبری نماید: انعطاف پذیری- قابلیت درک – ایجاد هماهنگی – اخلاقی بودن تصمیمات ۵-روشهای اجرا:روش متمرکز – روش غیر متمرکز (محاسن ومعایب) ۶-وسایل اجرا ۷-عمل برنامه ریزی ۸-ارزیابی واصلاح برنامه اهم عوامل موثر بر تحولات سریع در جامعه: ۱- گسترش  سریع دانش اطلاع رسانی ۲- رشد تکنولوژی ۳- افزایش مستمر آگاهی انسانها ومتحول شدن    معیارها وانتظارات آنان ۴-توسعه اقتصادی – اجتماعی ۵- رشد فرهنگ سیاسی ۶- گسترش دامنه  آموزشهای تخصصی وکاربردی وحتی علوم اجتماعی ۷- انجام پژوهشهای علمی گسترده ،ارائه وکاربرد نتایج حاصله در جامعه   برنامه ریزی استراتژیک ،تاکتیکی وعملیاتی: استراتژیک تاکتیکی عملیاتی   ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک: ۱-انعکاسی ازارز شهای حاکم …

علوم انسانی

دانلود پاورپوینت مراحل برنامه ریزی استراتژیک

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.