دانلود رایگان دانلود پاورپوینت پویایی سیستم و سیستم پشتیبان تصمیم

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت پویایی سیستم و سیستم پشتیبان تصمیم


تعاریف DSS: سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری, سیستمهای کامپیوتری بسیار منعطف و تعاملی(Interactive) هستند که برای حمایت از کلیه مراحل فرایند تصمیم گیری در شرایطی که مساله نیمه ساخت یافته است مورد استفاده قرار می گیرند. یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در واقع به مانند مشاوری در کنار یک تصمیم گیرنده قرار می گیرد و به او امکان می دهد تا بتواند با حجم عظیمی از اطلاعات کار کرده و آنها را به صورتهای دلخواه و در قالب مدلهای مناسب برای بهبود تصمیم گیری خود بکار گیرد. هدف DSS: افزایش کارایی تصمیم گیری: دلیل استفاده از DSS: کیفیت تصمیم ارتباط بهتر کاهش هزینه افزایش بهره وری صرفه جویی در زمان رضایت مشتری و کارمند علاوه بر داده ها و اطلاعات داخل (MIS و TPS) از خارج سازمان نیز اطلاعاتی را مورد استفاده قرار دهد. از نرم افزار هایی برای تحلیل داده ها استفاده می کند.هم چنین بر اساس داده ها مدلسازی می کند.برای مدلسازی از روش های زیر استفاده می کند: الگوریتم ژنتیک،هوش مصنوعی ، سیستم دینامیکی و… از ابزارهای رابط کمکی استفاده می کند تا بتواند با کاربر به راحتی ارتباط برقرار کند. DSS و SD: DSS ب …

علوم انسانی

دانلود پاورپوینت پویایی سیستم و سیستم پشتیبان تصمیم

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.