دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف و محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف و محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف و محمدجعفر جعفری لنگرودی   15صفحه فرمتword و واحد آموزشی: واحد آموزشی عبارت است از یک ناحیه آموزش و پرورش یا دانشگاه یا مجتمع آموزشی. (تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۲ هیأت وزیران) واحد آموزشی: واحد آموزشی عبارت است از یک ناحیه آموزش و پرورش یا دانشگاه یا مجتمع آموزشی. (تبصره ۱ ماده ۱ متن اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۶/۱۳۶۳ هیأت وزیران) واحد اداری: واحد اداری عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتی و ارگان عمومی که خدمات اداری و رفاهی ارائه می‌دهد. (تبصره ۵ ماده ۱ متن اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فعالیت انجمن‌های اسـلامـی مـوضــوع قانـون فعـالـیت احـزاب، جمعیت‌ها و انجمــن‌هـای سیاسـی و صنفی و انجمـن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای …

علوم انسانی

کتاب ترمینولوژی حقوق حرف و ,ترمینولوژی حقوق,ترمینولوژی حقوق حرف و ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.