دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ک محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ک محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ک محمدجعفر جعفری لنگرودی   19صفحه فرمتword ک کابوتاژ: کابوتاژ عبارت از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی است و کالایی که از لحاظ نزدیکی راه یا رعایت صرفه تجارتی از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور خارجی حمل شود نیز مشمول مقررات کابوتاژ می‌شود و در این موارد هرگاه کالای کابوتاژی با وسایط نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع تشریفات کالای کابوتاژی خواهد بود. (ماده ۲۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱) کاداستر: علائم و نشانه‌های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم (کاداستر). (بند ب ماده ۱ از قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید و حدود و حریم مصوب ۱۹/۹/۱۳۵۱) کادرثابت: کادر ثابت به پرسنلی اطلاق می‌گــردد که بـرای انجام خدمت مستمـر در نیروی انتظامی استخدام می‌شوند و عبارتند از: ۱- پرسنل انتظامی، ۲- کارمندان، ۳- محصلین. (ماده ۱۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۴) کادر …

علوم انسانی

کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ک ,ترمینولوژی حقوق,ترمینولوژی حقوق حرف ک ,

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.