دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ف محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ف محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ف محمدجعفر جعفری لنگرودی   8صفحه فرمتword ف فاضلاب: عبارت است از هر نوع ماده مایع زاید حاصله از فعالیت‌‌های صنعتی یا کشاورزی و دامداری یا شهری و خانگی که به آب یا خاک تخلیه گردد. (بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳) فته طلب: فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. (ماده ۳۰۷ قانون تجارت مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۱) فدراسیون ورزشی آماتوری: فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می‌شود مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که براساس مشی و اصول ورزشی آماتوری تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی و به‌عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می‌شود و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌نماید. (ماده ۱ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آمات …

علوم انسانی

کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ف ,ترمینولوژی حقوق,ترمینولوژی حقوق حرف ف ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.