دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ع محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ع محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ع محمدجعفر جعفری لنگرودی   15صفحه فرمتword ع عاریه: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. (ماده ۶۳۵ قانون مدنی) عاقله: عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. (ماده ۳۰۷ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) عاقله: عاقله عبارت است از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدر و جد پدری و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۱) عامل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده ۵۶۲ قانون مدنی) عامل (نفت): منظور از عامل در این قانون هر شخص یا سازمان مشترک و دستگاه مختلفی است که در حدود مقررات این قانون مجاز به اجرا و اداره عملیات صنعت نفت باشد. (تبصره ۲ ماده ۱ قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت …

علوم انسانی

کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ع,ترمینولوژی حقوق,ترمینولوژی حقوق حرف ع ,

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.