دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ص محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ص محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ص محمدجعفر جعفری لنگرودی   7صفحه فرمتword ص صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به کلیه اشخاصی اطلاق می‌شود که از نظر مقررات و قوانین خویش‌فرما باشند. (بند ۵ ماده ۱ از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳) صاحبان حرف و مشاغل آزاد: صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آیین‌نامه به افرادی اطلاق می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش‌فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی (که منبعد سازمان تأمین اجتماعی در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص (مشابه موارد موضوع این آیین‌نامه) نباشند. (ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران) صاحبان فرض: صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست. (ماد …

علوم انسانی

کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ص,ترمینولوژی حقوق,ترمینولوژی حقوق حرف ص ,

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.