دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ه محمدجعفر جعفری لنگرودی

دانلود رایگان دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ه محمدجعفر جعفری لنگرودی

 دانلود کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ه محمدجعفر جعفری لنگرودی ۶صفحه فرمتword   ه هاشمه: عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد. (بند ۶ ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۱) هبه: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک‌کننده را واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. (ماده ۷۹۵ قانون مدنی) هدف دیوان محاسبات: هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق: الف- کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاسـت‌هـای مـالـی تعیین شـده در بـودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه. ج- تهیه و تدوین گزارش حا …

علوم انسانی

کتاب ترمینولوژی حقوق حرف ه ,ترمینولوژی حقوق,ترمینولوژی حقوق حرف ه ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.