دانلود رایگان دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه پنجم (تولید دامنه محاسباتی پارامتریک و هندسه Watertight سطح مش STLبرای بال سه بعدی

دانلود رایگان دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه پنجم (تولید دامنه محاسباتی پارامتریک و هندسه Watertight سطح مش STLبرای بال سه بعدی

دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه پنجم (تولید دامنه محاسباتی پارامتریک و هندسه Watertight سطح مش  STLبرای بال سه بعدی

دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه پنجم (تولید دامنه محاسباتی پارامتریک و هندسه Watertight سطح مش STLبرای بال سه بعدی

دوره بهینه­سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی
جلسه پنجم(تولید دامنه محاسباتی پارامتریک و هندسه Watertight سطح مش STLبرای بال سه بعدی با مقطع ناکا ۴ رقمی)
CAESES Friendship + STAR-CCM+
کیسز فرندشیپ و استارسی­سی ام

ایجاد مش Watertight پارامتریک برای سطوح
افزایش کیفیت تری مش بوسیله افزایش رزولیشن سطوح B-Spline
ترسیم سطح بدنه هواپیما و تولید تری مش
ترسیم دامنه محاسباتی پارامتریک با فرمت مش در شرایط Symmetry
سابتراکت کردن دامنه و هندسه و تولید یک دامنه…

مهندسی مکانیک

تولید مش STL,مش پارامتریک,هندسه پارامتریک,کیسز فرندشیپ,CAESES FriendShip,بهینه سازی بوسیله CFD

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.