دانلود رایگان راهب (فرزانه گوشه نشین)

دانلود رایگان راهب (فرزانه گوشه نشین)

راهب (فرزانه گوشه نشین)

راهب (فرزانه گوشه نشین)

لوبسانگ رامپا در کتاب راهب که با نام فرزانه ی گوشه نشین در ایران چاپ شده است، داستان راهب پیری را تعریف می کند که در جوانی توسط نیروهای چینی اسیر و شکنجه و نابینا شده بود. پس از این حوادث، افرادی که خود را باغبانان کره ی زمین معرفی می کنند، او را به یک سفینه ی فضایی می برند. اطلاعاتی راجع به گذشته ی زمین و خطر انفجار هسته ای در سالهای آتی زمین به او داده می شود تا آنها را به فردی (رامپا) که در اواخر عمرش نزد او می رود منتقل کند تا او نیز جهانیان را…

نرم افزار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.