دانلود رایگان طرح درس فارسی اول آموزش نشانه ه

دانلود رایگان طرح درس فارسی اول آموزش نشانه ه


        می خواهیم دانش آموزان را با نشانه هـ ـهـ ـه ه آشنا کنیم . این نشانه ها مربوط به کتاب فارسی اول ابتدایی بوده و عنوان درس مربوطه مهتاب می باشد . در اینجا طرح درسی برای تدریس این قسمت آورده ایم . این طرح درس شامل ۳ صفحه بوده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد . ۹ هدف جزئی و رفتاری در این طرح درس در نظر گرفته شده و انتظار داریم پس از پایان تدریس به این اهداف برسیم . طرح درس مذکور در سه قسمت ( فعالیت های قبل از تدریس ، فعالیت های ضمن تدریس ، فعالیت های پس از تدریس ) تنظیم شده است . فعالیت های قبل از تدریس شامل رئوس مطالب ، هدفهای جزئی ، هدفهای رفتاری و رفتار ورودی می باشد . فعالیت های ضمن درس شامل آمادگی ، ایجاد انگیزه و ارائه درس می باشد . فعالیت های پس از تدریس شامل جمع بندی ، نتیجه گیری ، ارزشیابی ، پایان تدریس و تعیین تکلیف می باشد . زمان مورد نیاز برای انجام هر قسمت در طرح درس گنجانده شده است . …

علوم انسانی

طرح درس فارسی اول آموزش نشانه ه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.