دانلود رایگان عقل افسرده

دانلود رایگان عقل افسرده

عقل افسرده

عقل افسرده

این کتاب تلاشی است برای ارائه تفاسیری فلسفی از برخی سویه‌های تفکر مدرن بر پایه دیدگاهی تاریخی – انتقادی. متفکرانی چون نیچه و وبر، مکاتبی چون پدیدارشناسی و نسبی‌گرایی و عرصه‌هایی چون زیباشناسی، تاریخ، الهیات و سیاست از جمله مضامین اصلی این کتاب‌اند….

نرم افزار

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.