دانلود رایگان مقاله به همراه ترجمه با عنوان مقایسه ی دوزهای اندازه گیری شده و محاسبه شده خارج از میدان در یک فانوتم انسانی کودکان

دانلود رایگان مقاله به همراه ترجمه با عنوان مقایسه ی دوزهای اندازه گیری شده و محاسبه شده خارج از میدان در یک فانوتم انسانی کودکان


۶ صفحه فایل pdf مقاله به همراه ۱۰ ص فایل ورد ترجمه مقاله  چکیده یک فانتوم انسانی کودکان با استفاده از یک نقشه درمانی استاندارد ۳DCRT با و بدون در نظر گرفتن تخت در محاسبات سیستم نقشه برداری درمان ( TPS; Varian Eclipse 13-5, AAA algorithm ) تحت تابش قرار گرفت. توزیعات دوز پراش دو بعدی در چندین سطح دور از ایزوسنتر با استفاده از یک فیلم رادیوکرومیک EBT3 اندازه­ گیری و با دوزهای محاسبه شده در چندین فاصله از ایزوسنتر مقایسه شد. توزیعات دوز خارج از میدان (به دست آمده از TPS و EBT3 ) بسیار متفاوت بودند، به ویژه در جایی که پرتوی سری-گردنی از بدن خارج می­شد امّا هنوز نزدیک سطح فانتوم و نزدیک تقاطع تخت بود. به علاوه، بررسی ­هایی برای برآورد اثر زاویه ­ی پرتو روی توزیع دوز انجام شد. یک تابش فوتونی MV 6 با ابعاد cm 5 در cm 5 برای تحت تابش قرار دادن یک ورقه فیبر کربنی با زاویه­ های برخورد مختلف استفاده شد و تابش پراش شده یا یک چمبر یونیزان که با فاصله cm 20 از ایزوسنتر قرار داشت اندازه گیری گردید. نتایج، نشان دهنده ­ی یک افزایش ۵ درصدی در تابش پراش شده بی …

علوم پزشکی

دانلود رایگان, فانتوم, پرتودرمانی, پراش, TPS, آنیزوتروپیک, ایزوسنتر, گافکرومیک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.