دانلود رایگان پاورپوینت آدیپوکین ها

دانلود رایگان پاورپوینت آدیپوکین ها


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آدیپوکین ها قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۲ اسلاید   فهرست مطالب: مقدمه تشکیلات و ساختمان بافت چربی انواع سلولی در بافت چربی سفید تولیدات و ترشحات بافت چربی   آدیپوکینها و فاکتورهای پروتئینی ترشح شده از بافت چربی بافت چربی سفید هوموستازی انرژی با تعادل ایمنی مرتبط می باشد لپتین نقش لپتین آدیپونکتین آدیپونکتین و هوموستازی گلوکز و حساسیت به انسولین آدیپونکتین و رشد استخوانی تنظیم متابولیسم پروتئین درماهیچه (میوتوبولها) بوسیله آدیپونکتین آدیپوکینها و تنظیم سیستم ایمنی   پروتئین‌‌های سیستم رنین آنژیوتانسین رزیستین و آدیپسین فاکتور نکروزی تومور آلفا اینترلوکین ها اینترلوکین ها:۱۵&6 اینترلوکین ۶ آنزیم‌‌های مرتبط با متابولیسم هورمون ‌ های جنسی و گلوکوکورتیکوئیدها: بزرگ شدن آدیپوسیتها متابولیسم بافت چربی   فاکتورهای تعیین ‌ کننده توزیع چربی   قسمتی از متن پاورپوینت: بافت چربی منبعی از انواع پپتیدهای بیواکتیو مانند لپتین، آدیپونکتین، پروتئین‌‌های سیستم رن …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, پاورپوینت آدیپوکین ها, آدیپوکین ها, تشکیلات و ساختمان بافت چربی, لپتین, نقش لپتین, آدیپونکتین, آدیپونکتین و رشد استخوانی, رزیستین و آدیپسین, ف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.