دانلود رایگان پاورپوینت آسیب های توراسیک

دانلود رایگان پاورپوینت آسیب های توراسیک

  پاورپوینت آسیب های توراسیک   34اسلایدهمراه باتصویر آسیب های توراسیک شامل:   تروما به دیواره قفسه سینه, ریه ها , قلب , عروق بزرگ ومری ؛ در اثر تصادف با وسایل نقلیه موتوری یا قربانیان خشونت های شدید می باشد.   مکانیسم آسیب  درترومای توراسیک ترومای بلانت به سینه اغلب در نتیجه تصادف باوسایط نقلیه موتوری و سقوط رخ می دهد . بعد از ترومای سر و طناب نخاعی ,  25% آمار مرگ ومیر به ترومای سینه مربوط است. مکانیسم ها ترکیبی از آسیب با شتاب کند و تند و مکانیسم انتقال مستقیم مانند : آسیب های له شدگی می باشند . سقوط ازبلندی بالای ۲۰ پایی با آسیب سینه همراه می باشد.     آسیب های نافذ سینه  سلاح های با شتاب پایین ( اسلحه باکالیبر ۲۲و چاقو) اگر مستقیم شلیک شوند سبب آسیب نافذ می شوند.   توجه ویژه روی زخم ناشی از چاقو شامل :   دیواره بین خطوط مید کلاویکولار , زاویه لوئیس و ناحیه اپی گاستر یک می باشد, زیرا در مجاورت قلب و عروق بزرگ می باشند.       …

علوم پزشکی

پاورپوینت آسیب های توراسیک,پاورپوینت توراسیک,پاورپوینت تروما توراسیک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.