دانلود رایگان پاورپوینت آلیاژهای تیتانیوم

دانلود رایگان پاورپوینت آلیاژهای تیتانیوم


دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، آلیاژهای تیتانیوم بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : تیتانیم فلز نسبتاً سبکی است با چگالی gr/cm3 54/4 که بین چگالی آلومینیم (gr/cm3 71/2) و آهن (gr/cm3 87/7) قرار می گیرد. نقطه ذوب تیتانیم C ْ۱۶۶۸ است که از نقطه ذوب آهن بیشتر است، (C ْ۱۵۳۶) و مدول کشسان آن ۲Ib/in106 8/16 که بین مقادیر مربوط به آهن و آلومینیم قرار می گیرد.جزء فلزات با نقطه ذوب بالا است به دلیل تشکیلTio2 برای مقاومت وخوردگی و زد زنگ استفاده می شود به دلیل سبکی وزن و وزن مخصوص کم در موتور جت و در پوسته وبدنه قطعات هواپیما استفاده می شود استفاده تیتانیم در قطعات باعث کاهش وزن ودر نتیجه باعث کاهش سوخت می شود ، از تنها فلزاتی که در آب نمک ودر آب دریا خواص خستگی و خوردگی مناسبی دارد غیر مغناطیسی و قابلیت تغییر فرم پذیری عالی و کشش عالی دارد و نسبت استحکام و وزن آن بهتر از فولاد است.چگالی، نقطه ذوب و مدول کشسان تیانیم با خواص آلومینیم و آهن را جدول ۱ مقایسه شده است. تیتانیم دو شکل بلوری آلوتروپیک دارد این اشکال عبارتنداز که ساختار شش وجهی فشرده دارد و  که ساختار بلوری مک …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, آلیاژهای تیتانیوم, پاورپوینت آلیاژهای تیتانیوم, دانلود رایگان پاورپوینت آلیاژهای تیتانیوم, دانلود پاورپوینت آلیاژهای تیتانیوم, دانلود پاو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.