دانلود رایگان پاورپوینت طراحی قالب دایکست

دانلود رایگان پاورپوینت طراحی قالب دایکست


دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، طراحی قالب های دایکست بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مقدمهدر ریخته گری تحت فشار مذاب مایع یا چقرمه فلزی با فشاروسرعت بالا به محفظه یک قالب دائم پرس می شود.دراین روش قطعات تا دقت ±0.02mm تولید می شوند.غالبا آلیا‍‍‍ژ فلزات غیر آهنی با این روش ریخته گری می شوند.به دلیل عدم ضایعات ٬ تولید قطعات در این روش با کمترین مقدار مواد انجام می شود .استحکام مواد در فشار بالا افزایش می یابد.در جاهایی از قطعه کار که تحت استحکام سایشی بالا داشته باشند ٬ می توان قطعات فلزی دیگری در قطعه کار جایگذاری کرد.بسته به مواد با نقطه ذوب پایین یا بالا از دو روش ریخته گری تحت فشار محفظه گرم یا محفظه سرد و ماشینهای ریخته گری تحت فشار مربوط به این روشها استفاده می شود. اصول طراحی قطعات ریختگی تحت فشارتقسیم قالبهرقالب دایکست به صورت دو تکه است٬ یعنی از یک نیمه متحرک و یک نیمه ثابت تشکیل شده است.نیمه ثابت قالب (نیمه تزریق قالب) به کفشک ثابت ماشین ریخته گری مونتاژ می شود٬در حالیکه نیمه متحرک قالب  (نیمه بیرون انداز) به کفشک متحرک محکم می شو …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, طراحی قالب دایکست, پاورپوینت طراحی قالب دایکست, دانلود رایگان پاورپوینت طراحی قالب دایکست, دانلود پاورپوینت طراحی قالب دایکست, دانلود پاورپ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.