دانلود رایگان پاورپوینت پرورش طیور ارگانیک

دانلود رایگان پاورپوینت پرورش طیور ارگانیک

 پاورپوینت پرورش طیور ارگانیک  44اسلاید فهرست   الف) مقدمه ب)  عناصر مورد نیاز برای فارم های ارگانیک ب۱) اکوسیتم کشاورزی ب۲) قوانین ب۳) سیستم پرورشی ب۴) نژاد ب۵)  مدیریت *آشیانه *محوطه *خوراک *بازاریابی     سیاست اجرای کشاورزی به صورت مستقیم فرآوردهای ارگانیک و منابع شان را تحت تاثیر قرار می دهند ولی؛مصرف کنندگان به صورت غیر مستقیم بر روی فراورده های ارگانیک تاثیر میگذارند.   عمده ترین مشکلی که تولید طیور ارگانیک را نسبت به نشخوار کنندگان کوچک وبزرگ محدود می کند؛    هزینه بر بودن تآسیسات قبلی ،که در صورت شیفت به پرورش ارگانیک بلامصرف باقی می ماند.   فارم های ارگانیک کار خود را در از سال ۱۹۸۵ با ۸۰۰۰ فارم شروع کردند                     …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان, پاورپوینت پرورش طیور ارگانیک,پاورپوینت طیور,پاورپوینت پرورش طیور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.