دانلود رایگان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر

دانلود رایگان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر


در این راستا اسپریتزر در سال ۱۹۹۵ برپایه الگوی توانمندسازی توماس و ولت‌هاس پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (PEQ)  را طراحی کرد. هم اکنون نسخه‌های بسیاری از این پرسشنامه وجود دارد که معروف‌ترین آن‌های نسخه ۱۲ سوالی این پرسشنامه است. این نسخه دارای نمره گذاری لیکرت ۵ گزینه‌ای و چهار زیر مقیاس است که عبارتند از: موثر بودن، معنی داری، احساس شایستگی و حق انتخاب.   …

علوم انسانی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.